top of page
Deacon Board Chairman
Secretary
Education Department Director

Worship Department Director
Personnel Committee Chair
Property Committee Chair
Stewardship Committee Chair
Missionary Committee Chair
Youth director 
Children director
Charlies Wu
Julie Wu
Zhaohui Xu

Marsha Zhang
Mei Hong
Charlies Wu (acting)
Eric Zhang
Zhiwei Hu
Jing Li
Danping Zhao
bottom of page